Чадах нь Ажил мэргэжлийн боломж

Шилдэг ажил олгогчид програм хангамж хөгжүүлэгч дадлагажигч ажилд авахаар Махариши олон улсын их сургуульд ханддаг

1000+

Корпорацийн түншүүд манай оюутны калибрийг хүлээн зөвшөөрч байна.

$90,000

Төлбөртэй дадлага хийх дундаж эх үүсвэр

98%

Төлбөртэй дадлага хийх амжилт