Манай Онцгой төлбөрийн төлөвлөгөө Хөтөлбөрт элсэх нь олон улсын оюутнуудад хялбар болгодог

  • $ 3,000-с бага зэрэг програмыг оруулна уу
  • Дадлага хийж байхдаа сургалтын төлбөрийг буцаан төлнө
  • Оюутны өртэй төгсөх