CPT

Сургалтын практик сургалт (CPT) нь АНУ-ын ажил олгогчид болон MIU-ийн хамтын ажиллагааны дагуу 24 сар хүртэлх хугацааны төлбөртэй оюутны дадлага (дадлага) юм. MIU-ийн Компьютерийн шинжлэх ухааны карьерын төв нь CPT-ийг зөвшөөрсөн 1000 гаруй компанитай харилцаа тогтоосон.

Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдах нь MS in Computer Science хөтөлбөрт хамрагдаж буй олон улсын оюутнуудад тавигдах академик шаардлага бөгөөд оюутны амьжиргааны зардал, авч буй боловсролын төлбөрийг MIU-д төлөх санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг. Энэ хөтөлбөрийг дүүргэснээр "Компьютерийн шинжлэх ухааны магистр" зэрэгтэй болно. Илүү их судла энд.