MIU Коронавирусын мэдээлэл

MIU нь дэгдэлт эхэлснээс хойш COVID-19-д эерэг шинжилгээ хийдэг кампусаас гадуур амьдардаг ганц ажилчинтай нээлттэй хэвээр байгаа тухай мэдэгдэхэд таатай байна.

Энэ намар, бид дотуур байрны онлайн хүргэлтийн нэмэлт сонголтыг ашиглан танхим доторх сургалттай бүрэн холбоотой байх болно гэж найдаж байна. Тухайн үед шаардлагатай гэж үзсэн засгийн газрын бүх дүрэм журам, CDC зөвлөмжийг бид үргэлжлүүлэн мөрдөх болно.

Ердийнх шиг бид кампус дээрх хамгийн баян, бүрэн дүүрэн, хамгийн аюулгүй туршлагатай байхыг хичээдэг.