Програмчлалын нийтлэг алдаанууд

Оюутнууд өмнөх шалгалтын явцад үйлдсэн нийтлэг алдааны жагсаалтыг энд оруулав.
Эдгээр алдаануудын аль нэгийг хийхэд танд ямар ч зээл авахгүй болно!