Мэдээлэлтэй байгаарай: Манай мэдээллийн товхимолд бүртгүүлнэ үү

Би уншаад зөвшөөрч байна MIU MSCS-ийн нууцлалын бодлого болон Үйлчилгээний нөхцөлБайна. Энэ товхимолыг татаж авснаар хөтөлбөрийн талаар олон тооны имэйлийн мэдээ, мэдээллийн товхимол хүлээн авахыг зөвшөөрч байна.

Таны мэдээлэл бидэнтэй 100% аюулгүй байдаг тул хэзээ ч бусадтай хуваалцахгүй.