Компьютерийн ухааны магистрын зэрэг авах АНУ-д цалинтай дадлага хийсэн

БИДНИЙ МЭДЭЭ: