സ്വകാര്യതാ അറിയിപ്പ്

ഈ സ്വകാര്യതാ അറിയിപ്പ് compro.miu.edu നായുള്ള സ്വകാര്യതാ നടപടികൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സ്വകാര്യതാ അറിയിപ്പ് ഈ വെബ് സൈറ്റ് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ്. ഇനിപ്പറയുന്നവയെക്കുറിച്ച് ഇത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും:

  • വെബ് സൈറ്റ്, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ത്രൂ പങ്കിടുകയും ചെയ്തേക്കാം ആരുമായി നിങ്ങൾ എന്തു വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെടും.
  • നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് എന്തു താങ്കളെ ലഭ്യമാണ്.
  • നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം പരിരക്ഷിക്കാൻ സുരക്ഷാ നടപടി ക്രമങ്ങൾ.
  • എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കൃത്യതയില്ലായ്മകൾക്കോ ശരിയാക്കാൻ കഴിയും.

വിവര ശേഖരണം, ഉപയോഗവും പങ്കുവയ്ക്കലും

ഞങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിൽ ശേഖരിച്ച വിവരത്തിന്റെ ഏക ഉടമസ്ഥരാണ്. ഞങ്ങളെ സ്വമേധയാ ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം വഴി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വിവരം / ശേഖരിക്കാൻ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ. ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ വിൽക്കുകയോ വാടകയ്ക്ക് നൽകുകയോ ചെയ്യില്ല.

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാരണത്താലാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അയയ്ക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന നിറവേറ്റുന്നതിനേക്കാൾ ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കില്ല.

നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ വഴി ഭാവിയിൽ പ്രത്യേക പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വകാര്യത നയത്തിന് മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ബന്ധപ്പെടാം.

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം, നിയന്ത്രണം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുക

എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ നിന്നുമുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാം. ഇനിപ്പറയുന്നത് വഴി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം cshaw@miu.edu അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് 641-472-7000 അധികമുള്ളത്. 4021:

  • എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്ന് കാണുക.
  • നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഏത് ഡാറ്റയും മാറ്റുക / ശരിയാക്കുക.
  • ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതൊരു ഡാറ്റയും ഇല്ലാതാക്കിയോ.
  • നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുക.

സുരക്ഷ

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നു. വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾ തന്ത്രപ്രധാന വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

സെൻ‌സിറ്റീവ് വിവരങ്ങൾ‌ ഞങ്ങൾ‌ ശേഖരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം (ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡാറ്റ പോലുള്ളവ), ആ വിവരങ്ങൾ‌ എൻ‌ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്ര browser സറിന്റെ ചുവടെ അടച്ച ലോക്ക് ഐക്കൺ തിരയുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പേജിന്റെ വിലാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ “https” നായി തിരയുന്നതിലൂടെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും.

ഓൺലൈനിൽ കൈമാറുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓഫ്ലൈനിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ജോലി നിർവഹിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമേ (ഉദാഹരണത്തിന്, ബില്ലിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്തൃ സേവനമോ) വ്യക്തിഗതമായി തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയൂ. ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളോ സെർവറുകളോ സുരക്ഷിതമായ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ സ്വകാര്യത നയം അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ടെലിഫോണിലൂടെ ഉടൻ തന്നെ എന്നെ ബന്ധപ്പെടാം. 641-472-7000 EX. 4021 അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴി cshaw@miu.edu.