കണ്ടുമുട്ടുക ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി

ഞങ്ങളുടെ പിഎച്ച്.ഡി ലെവൽ ഫാക്കൽറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ വികസനം

കീത് ലേവി, പിഎച്ച്.ഡി.

കീത് ലേവി, പിഎച്ച്.ഡി.

ഡീൻ ഓഫ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബിഎസ്, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
എം.എ, എം.എസ്, പിഎച്ച്.ഡി മിഷിഗൺ സർവകലാശാല

ഗ്രെഗ് ഗുത്രി, പിഎച്ച്.ഡി

ഗ്രെഗ് ഗുത്രി, പിഎച്ച്.ഡി

വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതികവിദ്യ ഡീൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രൊഫസർ

ബി.എസ്., എം.എസ്., പി.എച്ച്.ഡി, പർദ്യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

പോൾ കോരാസാ, പിഎച്ച്.ഡി

പോൾ കോരാസാ, പിഎച്ച്.ഡി

വകുപ്പു സഹ-ചെയർമാൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസർ

ബി.എ, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംഎസ്,
പിഎച്ച്.ഡി, ആൽബർൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

ക്ലൈഡ് റൂബി, പിഎച്ച്.ഡി.

ക്ലൈഡ് റൂബി, പിഎച്ച്.ഡി.

വകുപ്പു സഹ-ചെയർമാനും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും

ബി.എ, പെപ്പർറ്റെഡിൻ സർവ്വകലാശാല
എം.എ, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
പിഎച്ച്.ഡി, ഐയുവോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി

മരുദുല മുക്കം, എം.എസ്

മരുദുല മുക്കം, എം.എസ്

അസോസിയേറ്റ് ചെയർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബീജി, നാഗ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇന്ത്യ
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

ബ്രൂസ് ലെസ്റ്റർ, പിഎച്ച്.ഡി.

ബ്രൂസ് ലെസ്റ്റർ, പിഎച്ച്.ഡി.

പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബിഎസ്, എംഎസ്, പിഎച്ച്.ഡി. മസാച്ചുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി

പ്രേംചന്ദ് നായർ, പിഎച്ച്.ഡി.

പ്രേംചന്ദ് നായർ, പിഎച്ച്.ഡി.

പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്

കേരള സർവ്വകലാശാല, ബി.എസ്സി
എം.എസ്സി, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി
പിഎച്ച്.ഡി, കേരള സർവ്വകലാശാല (മാത്തമാറ്റിക്സ്)
പി.എച്ച്. ഡി, കോങ്കോർഡിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്)

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു, വഴിയിലെ ഓരോ ചുവടുകളെയും സഹായിക്കുക

ജോ ബ്രൂൺ, എം.എസ്

ജോ ബ്രൂൺ, എം.എസ്

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

BS, ബോസ്റ്റൺ സർവ്വകലാശാല
എംഎസ്, വോർസെസ്റ്റർ പോളിടെക്നിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ഇംദാദ് ഖാൻ, പിഎച്ച്.ഡി.

ഇംദാദ് ഖാൻ, പിഎച്ച്.ഡി.

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബിഎസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബംഗ്ലാദേശ് സർവ്വകലാശാല ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി
എം എസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്, ന്യൂ ഓർലീൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
എം എസ്, എഞ്ചിനീയറിങ് മാനേജ്മെന്റ്, സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
പിഎച്ച്.ഡി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ, സാന്താ ക്രൂസ്

രേണുക മോഹനാരാജ്, പിഎച്ച്.ഡി.

രേണുക മോഹനാരാജ്, പിഎച്ച്.ഡി.

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബി.എസ്.സി., മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
എം.സി.എ, ഭാരതിദാസൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
എം. ഫിൽ, പെരിയാർ സർവ്വകലാശാല
പിഎച്ച്.ഡി, മദർ തെരേസ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

പേയ്മാൻ സലെക്ക്, എം.എസ്

പേയ്മാൻ സലെക്ക്, എം.എസ്

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബിഎസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, തെഹ്റാൻ പോളിടെക്നിക്
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

ഒബിന്ന A. കലു, എം.എസ്

ഒബിന്ന A. കലു, എം.എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബിഎസ്സി, മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലാഗോസ്, നൈജീരിയ
എം.എസ്.സി., കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ഐടി, ബെഡ്ഫോർഡ്ഷയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇംഗ്ലണ്ട്
എം.എസ്., കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്

ഹാൻഹോംഗ് ലൂ, എം

ഹാൻഹോംഗ് ലൂ, എം

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബി.എസ്, ഹാർബിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി
എം എസ്, ജർമനിയിലെ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

സോമേഷ് പുല്ലേപന്തൂല, എം.എസ്

സോമേഷ് പുല്ലേപന്തൂല, എം.എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

എം. ടെക്, (ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി) ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി
എംഎസ്, (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്) മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്

അസാദ് സാദ്, എം.എസ്

അസാദ് സാദ്, എം.എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബി എസ്, അലെപോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (സിറിയ)
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

മൈക്കൽ സിസ്ലസ്ട്ര, എം.എസ്

മൈക്കൽ സിസ്ലസ്ട്ര, എം.എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബിഎസ്, മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

മുഹ്‌യിദ്ദീൻ അൽ തരാവ്‌നെ, എം.എസ്

മുഹ്‌യിദ്ദീൻ അൽ തരാവ്‌നെ, എം.എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

മുത്താ സർവകലാശാലയിലെ ബി.എസ്
എം.എസ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
പിഎച്ച്ഡി സ്ഥാനാർത്ഥി, ജോർദാൻ സർവകലാശാല
ഇമെയിൽ: maltarawneh@miu.edu
ഫോൺ: 641 819 8073

രാകേഷ് രാജ് ഷെറഷ, എം.എസ്

രാകേഷ് രാജ് ഷെറഷ, എം.എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബി.സി.എ, പൊഖ്റ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (നേപ്പാൾ)
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

ജോ ലെമൻ, എം.എസ്

ജോ ലെമൻ, എം.എസ്

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ

BS, ബോസ്റ്റൺ സർവ്വകലാശാല
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

ഉമൂർ ഇനാൻ, എം.എസ്

ഉമൂർ ഇനാൻ, എം.എസ്

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ

BS, TOBB ETU, തുർക്കി
എം.എസ്, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
ഇമെയിൽ: tinan@miu.edu
ഫോൺ: 641-210-9943 (മൊബൈൽ)

മെയി ലി, എം.എസ്

മെയി ലി, എം.എസ്

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ

ബിഎസ്, ബീജിംഗ് ഭാഷ, സാംസ്കാരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

സ്റ്റീവ് നോൾലെ, എം.എസ്

സ്റ്റീവ് നോൾലെ, എം.എസ്

അസ്സഞ്ചുക് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബി.എ, മിസ്സോറി സർവകലാശാല
എം.എസ്., കൻസാസ് സർവ്വകലാശാല

റെനി ഡി ജോംഗ്, എം.എസ്

റെനി ഡി ജോംഗ്, എം.എസ്

അനുബന്ധ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

നജീബ് നജീബ്, പിഎച്ച്.ഡി.

നജീബ് നജീബ്, പിഎച്ച്.ഡി.

അനുബന്ധ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബാഗ്ദാദിലെ യൂനിവേഴ്സിറ്റി
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്
പി.എച്ച്.ഡി, നെബ്രാസ്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റി

ഇവിടെ പ്രൊഫസർമാർ വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് യഥാർഥത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ തൊഴിൽ കമ്പോളത്തിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർമാരായിട്ടാണ് എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. "

© പകർപ്പവകാശം - മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് - കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണലുകൾ പ്രോഗ്രാം℠ സ്വകാര്യതാനയം