ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റിയെ കണ്ടുമുട്ടുക

ഞങ്ങളുടെ പി.എച്ച്.ഡി. ലെവൽ ഫാക്കൽറ്റി നിങ്ങളുടെ കരിയർ വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു

കീത് ലേവി, പിഎച്ച്.ഡി.

കീത് ലേവി, പിഎച്ച്.ഡി.

ഡീൻ ഓഫ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബിഎസ്, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
എം.എ, എം.എസ്, പിഎച്ച്.ഡി മിഷിഗൺ സർവകലാശാല

ഗ്രെഗ് ഗുത്രി, പിഎച്ച്.ഡി

ഗ്രെഗ് ഗുത്രി, പിഎച്ച്.ഡി

എജ്യുക്കേഷണൽ ടെക്‌നോളജി ഡീൻ, കോളേജ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡീൻ എമറിറ്റസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രൊഫസർ

ബി.എസ്., എം.എസ്., പി.എച്ച്.ഡി, പർദ്യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

പോൾ കോരാസാ, പിഎച്ച്.ഡി

പോൾ കോരാസാ, പിഎച്ച്.ഡി

വകുപ്പു സഹ-ചെയർമാൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസർ

ബി.എ, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംഎസ്,
പിഎച്ച്.ഡി, ആൽബർൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

ക്ലൈഡ് റൂബി, പിഎച്ച്.ഡി.

ക്ലൈഡ് റൂബി, പിഎച്ച്.ഡി.

വകുപ്പു സഹ-ചെയർമാനും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും

ബി.എ, പെപ്പർറ്റെഡിൻ സർവ്വകലാശാല
എം.എ, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
പിഎച്ച്.ഡി, ഐയുവോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി

മരുദുല മുക്കം, എം.എസ്

മരുദുല മുക്കം, എം.എസ്

അസോസിയേറ്റ് ചെയർ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ

ബീജി, നാഗ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇന്ത്യ
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

ബ്രൂസ് ലെസ്റ്റർ, പിഎച്ച്.ഡി.

ബ്രൂസ് ലെസ്റ്റർ, പിഎച്ച്.ഡി.

പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബിഎസ്, എംഎസ്, പിഎച്ച്.ഡി. മസാച്ചുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി

പ്രേംചന്ദ് നായർ, പിഎച്ച്.ഡി.

പ്രേംചന്ദ് നായർ, പിഎച്ച്.ഡി.

പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്

കേരള സർവ്വകലാശാല, ബി.എസ്സി
എം.എസ്സി, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി
പിഎച്ച്.ഡി, കേരള സർവ്വകലാശാല (മാത്തമാറ്റിക്സ്)
പി.എച്ച്. ഡി, കോങ്കോർഡിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്)

നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്, വഴിയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

ഇംദാദ് ഖാൻ, പിഎച്ച്.ഡി.

ഇംദാദ് ഖാൻ, പിഎച്ച്.ഡി.

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ അനുബന്ധ പ്രൊഫസർ

ബിഎസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബംഗ്ലാദേശ് സർവ്വകലാശാല ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി
എം എസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്, ന്യൂ ഓർലീൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
എം എസ്, എഞ്ചിനീയറിങ് മാനേജ്മെന്റ്, സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
പിഎച്ച്.ഡി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ, സാന്താ ക്രൂസ്

രേണുക മോഹനാരാജ്, പിഎച്ച്.ഡി.

രേണുക മോഹനാരാജ്, പിഎച്ച്.ഡി.

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബി.എസ്.സി., മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
എം.സി.എ, ഭാരതിദാസൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
എം. ഫിൽ, പെരിയാർ സർവ്വകലാശാല
പിഎച്ച്.ഡി, മദർ തെരേസ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

നജീബ് നജീബ്, പിഎച്ച്.ഡി.

നജീബ് നജീബ്, പിഎച്ച്.ഡി.

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബാഗ്ദാദിലെ യൂനിവേഴ്സിറ്റി
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്
പി.എച്ച്.ഡി, നെബ്രാസ്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റി

പേയ്മാൻ സലെക്ക്, എം.എസ്

പേയ്മാൻ സലെക്ക്, എം.എസ്

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബിഎസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, തെഹ്റാൻ പോളിടെക്നിക്
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

ഒബിന്ന A. കലു, എം.എസ്

ഒബിന്ന A. കലു, എം.എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബിഎസ്സി, മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലാഗോസ്, നൈജീരിയ
എം.എസ്.സി., കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ഐടി, ബെഡ്ഫോർഡ്ഷയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇംഗ്ലണ്ട്
എം.എസ്., കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്

അസാദ് സാദ്, എം.എസ്

അസാദ് സാദ്, എം.എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബി എസ്, അലെപോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (സിറിയ)
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

അംഖ്തുയ ഒചിർബത്ത്, പിഎച്ച്.ഡി.

അംഖ്തുയ ഒചിർബത്ത്, പിഎച്ച്.ഡി.

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

BS, ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ്, നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മംഗോളിയ
MS, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മംഗോളിയ
തായ്‌വാനിലെ നാഷണൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പിഎച്ച്.ഡി
MS, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, യുഎസ്എ

മുഹ്‌യിദ്ദീൻ അൽ തരാവ്‌നെ, എം.എസ്

മുഹ്‌യിദ്ദീൻ അൽ തരാവ്‌നെ, എം.എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

മുത്താ സർവകലാശാലയിലെ ബി.എസ്
എംഎസ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
പി.എച്ച്.ഡി. സ്ഥാനാർത്ഥി, ജോർദാൻ സർവകലാശാല
ഇമെയിൽ: maltarawneh@miu.edu
ഫോൺ: 641 819 8073

മൈക്കൽ സിസ്ലസ്ട്ര, എം.എസ്

മൈക്കൽ സിസ്ലസ്ട്ര, എം.എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബിഎസ്, മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

മെയി ലി, എം.എസ്

മെയി ലി, എം.എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ബിഎസ്, ബീജിംഗ് ഭാഷ, സാംസ്കാരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

ഉമൂർ ഇനാൻ, എം.എസ്

ഉമൂർ ഇനാൻ, എം.എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

BS, TOBB ETU, തുർക്കി
എം.എസ്, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
ഇമെയിൽ: tinan@miu.edu
ഫോൺ: 641-210-9943 (മൊബൈൽ)

റുജുവാൻ സിംഗ്, എം.എസ്

റുജുവാൻ സിംഗ്, എം.എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

ഹോഹായ് സർവകലാശാലയിലെ ബി.എസ്
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

അസദ് മലൂഫ്, ഡോ.

അസദ് മലൂഫ്, ഡോ.

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

BS, ലെബനീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ബെയ്റൂട്ട്
എം.എസ്, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
പിഎച്ച്.ഡി., ഓക്ലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, റോച്ചസ്റ്റർ, മിഷിഗൺ

സനദ് അബുറാസ്, ഡോ.

സനദ് അബുറാസ്, ഡോ.

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

BS, അൽ-ബൽഖ അപ്ലൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അസ്-സാൾട്ട്, ജോർദാൻ
MS, അൽ ബൽഖ അപ്ലൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അസ്-സാൾട്ട്, ജോർദാൻ
അമ്മാനിലെ ജോർദാൻ സർവകലാശാലയിലെ പിഎച്ച്.ഡി

സിയാമക് തവക്കോളി, ഡോ.

സിയാമക് തവക്കോളി, ഡോ.

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

BS, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ടെഹ്‌റാൻ, ഇറാൻ
എം.ഫിൽ., ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, റോബോട്ടിക്സ്, ലണ്ടൻ, യു.കെ
പിഎച്ച്.ഡി., ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബ്രൂണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെസ്റ്റ് ലണ്ടൻ, യുകെ

റെനി ഡി ജോംഗ്, എം.എസ്

റെനി ഡി ജോംഗ്, എം.എസ്

അനുബന്ധ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

ജോ ലെമൻ, എം.എസ്

ജോ ലെമൻ, എം.എസ്

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ

BS, ബോസ്റ്റൺ സർവ്വകലാശാല
എം.എസ്. മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

മുഹമ്മദ് എൽമറ്ററി, എം.എസ്

മുഹമ്മദ് എൽമറ്ററി, എം.എസ്

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ

BS, ഹയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ കൊമേഴ്സ്യൽ സയൻസ് ആൻഡ് കംപ്യൂട്ടേഴ്സ്, കെയ്റോ, ഈജിപ്ത്
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമ, സൂയസ് കനാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കെയ്റോ, ഈജിപ്ത്
എം.എസ്, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി

ശ്രീദേവി മലസാനി, എം.എസ്

ശ്രീദേവി മലസാനി, എം.എസ്

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ

BS, ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, JNTU, ഇന്ത്യ
എംഎസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

താവോ ഹുയ് വു, എം.എസ്

താവോ ഹുയ് വു, എം.എസ്

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ

BE, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ഹോ ചി മിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി, വിയറ്റ്നാം
ME, കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, മ്യോങ്ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കൊറിയ
MS, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

ഉൻബോൾഡ് ടുമെൻബയാർ, എം.എസ്

ഉൻബോൾഡ് ടുമെൻബയാർ, എം.എസ്

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ

BS, മംഗോളിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ഉലാൻബാതർ
എം.എസ്, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി

ആനി മക്കോലം, എം.എസ്

ആനി മക്കോലം, എം.എസ്

കംപ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ അനുബന്ധ പരിശീലകൻ

ബിഎസ്, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
എം.എസ്, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി

ബർമ എൻഖ്ബാത്ത്, എം.എസ്

ബർമ എൻഖ്ബാത്ത്, എം.എസ്

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ

BS, മംഗോളിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ഉലാൻബാതർ സിറ്റി
എം.എസ്, മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി

“ഇവിടത്തെ പ്രൊഫസർമാർ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ തൊഴിൽ വിപണിയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർമാരായി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ എല്ലാ ചരിത്രവും എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റികൾക്കും ഉണ്ട്. ”

© പകർപ്പവകാശം - മഹർഷി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് - കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണലുകൾ പ്രോഗ്രാം℠ സ്വകാര്യതാനയം

പുതിയ ഡബ്ല്യു., എൻ. ആഫ്രിക്കയുടെ റിക്രൂട്ടിംഗ് ടൂർ ഡിസംബർ 7-22

> വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക, നിങ്ങളുടെ സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുക

(എല്ലാ 5 ഇവന്റുകളുടെയും ടിക്കറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്)

യുഎസ് എംബസി അഭിമുഖം കാത്തിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളും എംഎസ്‌എസ്‌എസ് അപേക്ഷാ പ്രോസസ്സിംഗ് സമയങ്ങളും

പല രാജ്യങ്ങളിലും അഭിമുഖ തീയതികൾ വളരെ വൈകിയതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ദയവായി കാണുക വിസ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വെയ്റ്റ് ടൈംസ് (state.gov) നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനോ നഗരത്തിനോ ഒരു അഭിമുഖ തീയതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമയ ദൈർഘ്യം കണ്ടെത്താൻ.

ഇന്റർവ്യൂ കാത്തിരിപ്പ് സമയം 2 മാസത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഭാവി എൻട്രിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും, ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷ നൽകാനും പൂർത്തിയാക്കാനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാനും നിങ്ങളുടെ I-20 നേടാനും തുടർന്ന് ഒരു അഭിമുഖ തീയതി നേടാനും കഴിയും. ഇന്റർവ്യൂ തീയതി ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു I-20 ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ യുഎസിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലും മുമ്പാണ് തീയതിയെങ്കിൽ, വിസ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന തീയതി എപ്പോഴും മാറ്റിവയ്ക്കാം. നിങ്ങൾ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവേശന തീയതിക്കായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ I-20 നൽകും.

ഈ വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക admissionsdirector@miu.edu.

ഈ 5 ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കുക:

  1. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ബിരുദം ഉണ്ടോ? ഉവ്വോ ഇല്ലയോ?

  2. നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗ്രേഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉവ്വോ ഇല്ലയോ?

  3. നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിലേഴ്‌സ് ബിരുദത്തിന് ശേഷം ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്പർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 12 മാസത്തെ മുഴുവൻ സമയ, പണമടച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടോ? ഉവ്വോ ഇല്ലയോ?

  4. നിങ്ങൾ നിലവിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്പറായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉവ്വോ ഇല്ലയോ?

  5. ക്ലാസുകൾക്കായി യുഎസിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ (ഈ പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമല്ല)? ഉവ്വോ ഇല്ലയോ?

മുകളിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ 'അതെ' എന്ന് ഉത്തരം നൽകിയെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം (നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇത് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ലെങ്കിലും.)