კომპიუტერული პროფესიონალები სამაგისტრო პროგრამა მიმოხილვა

უნიკალური პროგრამა საერთაშორისო და აშშ-ის სტუდენტებისათვის