მიღწევა შენი კარიერა პოტენციალი

საუკეთესო დამსაქმებლები მიმართავენ მაჰარიშის საერთაშორისო უნივერსიტეტს პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელის პრაქტიკული სტუდენტების დასაკომპლექტებლად

1000+

კომპანიები აღიარებენ ჩვენი სტუდენტების უნარებს

$94,000

ფასიანი სასწავლო პრაქტიკული სწავლების საშუალო საწყისი ტარიფები

98%

ფასიანი სასწავლო პრაქტიკული ტრენინგის განლაგების წარმატების მაჩვენებელი