გამოსაშვები მოთხოვნები

კომპიუტერული მეცნიერების მაგისტრის ხარისხი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა მაგისტრის სამაგისტრო პროგრამაზე დასამთავრებლად, სტუდენტებმა წარმატებით უნდა შეავსონ მაგისტრატურის ყველა მოთხოვნა.