2023 წლის ივნისის დამთავრება

2022 წლის შემოდგომაზე და 2023 წლის გაზაფხულზე დამთავრებისას, საერთო ჯამში 356 სტუდენტმა მიიღო მაგისტრის ხარისხი კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით. ComPro-ს კურსდამთავრებულებისთვის, რომლებიც დაესწრნენ ბოლო ცერემონიებს MIU-ში, სამი დღის განმავლობაში ვიხალისეთ ექვსი განსხვავებული ღონისძიება.

რამდენიმე ფოტო შემდეგ ალბომში ასევე არის ბედნიერი კურსდამთავრებულები და მათი ოჯახები სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან.

ComPro-ს გამოსაშვები 2023 წლის ივნისის ფოტოები