ჩვენი უნიკალური გადახდის გეგმა საერთაშორისო სტუდენტებისთვის პროგრამაში ჩართვა მარტივია

  • შეიყვანეთ პროგრამა, როგორც პატარა, როგორც $ 3,000
  • სტაჟირების დროს კურსის საფასურის გადახდა დააბრუნეთ
  • დაამთავრა სტუდენტური დავალიანება