ჩვენი უნიკალური გადახდის გეგმა გაადვილებს მაღალმოთხოვნილ კარიერაზე გადასვლას

  • შეიყვანეთ პროგრამა, როგორც პატარა, როგორც $ 4,000
  • გადაიხადეთ კურსის საფასური თქვენი კურიკულარული პრაქტიკული სწავლების დროს მიღებული შემოსავლიდან
  • დაამთავრა სტუდენტური დავალიანება