ჩვენი უნიკალური გადახდის გეგმა გაადვილებს მაღალმოთხოვნილ კარიერაზე გადასვლას

  • შედით პროგრამაში მხოლოდ 5,000 დოლარად
  • გადაიხადეთ კურსის საფასური თქვენი კურიკულარული პრაქტიკული სწავლების დროს მიღებული შემოსავლიდან
  • დაამთავრა სტუდენტური დავალიანება