საერთო პროგრამირების გამოცდების შეცდომები

აქ არის საერთო შეცდომების ჩამონათვალი, რომლებმაც სტუდენტებმა ჩააბარეს გამოცდები.
თქვენ არ მიიღებთ არავითარ კრედიტს პასუხზე, რომელიც არღვევს რომელიმე ამ შეცდომას!