דרישות סיום הלימודים

לתואר שני במדעי המחשב

כדי לסיים תואר שני במדעי המחשב, על הסטודנטים להשלים בהצלחה את כל הדרישות לתואר שני.