Ընդհանուր ծրագրավորման քննության սխալներ

Ահա սովորական սխալների ցանկը, որոնք ուսանողները նախորդ քննություններում կատարել են:
Դուք կստանաք ոչ մի վարկ, որը պատասխանում է, որ կատարում է այս սխալներից որեւէ մեկը: