Մնացեք տեղեկացված. Գրանցվեք մեր տեղեկագրերում

Ես ծանոթացել եմ եւ համաձայն է MIU MSCS գաղտնիության քաղաքականություն եւ Ծառայությունների մատուցման պայմաններ. Ներբեռնելով այս բրոշյուրը, ես նույնպես համաձայն եմ ստանալ ծրագրի մասին մի շարք էլ-նամակներ և լրատուներ:

Ձեր տեղեկատվությունը 100% անվտանգ է մեզ հետ և երբեք չի տարածվի որևէ մեկի հետ: