Pwofesyonèl konpitè
Pwogram Egzamen Mèt la

Yap mande w pou w konplete yon tès reyèl kòm yon pati nan pwosesis aplikasyon w lan.

Objektif la nan tès kout sa a se evalye kapasite w nan rezoud pwoblèm pwogram primè nan yon lang nan chwa ou.

Ekri solisyon ou yo nan Java si ou abitye avèk lang sa a; otreman itilize youn nan lang sa yo: C, C ++, oswa C #. Pou chak nan pwoblèm ki anba yo, ekri solisyon ki pi senp, klèest ou ka, nan fòm lan nan yon pwogram kout.

EGZAMEN TÈS

 1. Yon etalaj ki gen yon nimewo enpè nan eleman yo di yo dwe santre si tout eleman (eksepte youn nan mitan) yo se estrikteman pi gran pase valè a nan eleman nan mitan yo. Remake byen ke etalaj sèlman ak yon nimewo enpè nan eleman gen yon eleman presegondè. Ekri yon fonksyon ki aksepte yon etalaj nonb antye ak retounen 1 si li se yon etalaj santre, otreman li retounen 0.

Egzanp:

si etalaj la opinyon seretounen
{1, 2, 3, 4, 5}0 (eleman nan mitan 3 pa estrikteman mwens pase tout eleman lòt)
{3, 2, 1, 4, 5}1 (eleman nan mitan 1 se senpman mwens pase tout lòt eleman)
{3, 2, 1, 4, 1}0 (eleman nan mitan 1 pa estrikteman mwens pase tout eleman lòt)
{1, 2, 3, 4}0 (pa gen okenn eleman mwayen)
{}0 (pa gen okenn eleman mwayen)
{10}1 (eleman nan mitan 10 se senpman mwens pase tout lòt eleman)

 

 Gade repons kòrèk nan kesyon echantiyon yo.

 

 1. Ekri yon fonksyon ki pran yon etalaj de nonm antye kòm yon agiman ak retounen yon valè ki baze sou montan lajan yo nan nimewo yo menm ak enpè nan etalaj la. Se pou X = sòm total chif yo nan etalaj la epi kite Y = sòm total chif yo. Fonksyon an ta dwe retounen X - Y

Siyati fonksyon an se:
Int f (Int [] a)

Men kèk egzanp

si etalaj opinyon seretounen
{1}1
{1, 2}-1
{1, 2, 3}2
{1, 2, 3, 4}-2
{3, 3, 4, 4}-2
{3, 2, 3, 4}0
{4, 1, 2, 3}-2
{1, 1}2
{}0

 

 Gade repons kòrèk nan kesyon echantiyon yo.

 

 1. Ekri yon fonksyon ki aksepte yon etalaj karaktè, yon pozisyon kòmanse kòmanse zewo ak yon longè. Li ta dwe retounen yon etalaj karaktè ki gen ladan longèkaraktè kòmanse ak la Kòmansekaraktè nan etalaj la opinyon. Fonksyon an ta dwe fè erè tcheke sou pozisyon nan kòmanse ak longè a ak retounen nil si valè a swa se pa legal.
  Siyati fonksyon an se:
  char [] f (char [] yon, kòmanse, int)

Men kèk egzanp

si paramèt opinyon yoretounen
{'a', 'b', 'c'}, 0, 4nil
{'a', 'b', 'c'}, 0, 3{'a', 'b', 'c'}
{'a', 'b', 'c'}, 0, 2{'a', 'b'}
{'a', 'b', 'c'}, 0, 1{'a'}
{'a', 'b', 'c'}, 1, 3nil
{'a', 'b', 'c'}, 1, 2{'b', 'c'}
{'a', 'b', 'c'}, 1, 1{'b'}
{'a', 'b', 'c'}, 2, 2nil
{'a', 'b', 'c'}, 2, 1{'c'}
{'a', 'b', 'c'}, 3, 1nil
{'a', 'b', 'c'}, 1, 0{}
{'a', 'b', 'c'}, -1, 2nil
{'a', 'b', 'c'}, -1, -2nil
{}, 0, 1nil

 

 Gade repons kòrèk nan kesyon echantiyon yo.

 

 1. Ekri yon fonksyon ranvèse yon nonb antye ki itilize operatè nimerik ak san yo pa itilize nenpòt ki ranje oswa lòt estrikti done.
  Siyati fonksyon an se:
  int f (int n)

Men kèk egzanp

si nonb antye relatif la seretounen
12344321
1200550021
11
10001
00
-12345-54321

 

 Gade repons kòrèk nan kesyon echantiyon yo.

 

 1. Ekri yon fonksyon pou retounen yon etalaj ki gen tout eleman ki komen nan de ranje bay ki gen antye antye pozitif pozitif. Ou pa ta dwe itilize nenpòt metòd inbuilt. Ou gen dwa sèvi ak nenpòt ki kantite ranje.
  Siyati fonksyon an se:
  Int [] f (int [] premye, int [] dezyèm)

Men kèk egzanp

si paramèt opinyon yoretounen
{1, 8, 3, 2}, {4, 2, 6, 1}{1, 2}
{1, 8, 3, 2, 6}, {2, 6, 1}{2, 6, 1}
{1, 3, 7, 9}, {7, 1, 9, 3}{1, 3, 7, 9}
{1, 2}, {3, 4}{}
{}, {1, 2, 3}{}
{1, 2}, {}{}
{1, 2}, nilnil
null, {}nil
null, nilnil

 

 Gade repons kòrèk nan kesyon echantiyon yo.

 

 1. Konsidere yon etalaj A ak n nan nonm antye pozitif. Yon idx nonb antye ki rele yon POE (pwen nan ekilib) nan A, si Yon [0] + A [1] + ... + Yon [idx - 1] egal ak A [IDX + 1] + A [IDX + 2] + ... + Yon [n - 1]. Ekri yon fonksyon pou retounen POE nan yon etalaj, si li egziste ak -1 otreman. 
  Siyati fonksyon an se:
  Int f (Int [] a)

Men kèk egzanp

si ranje D 'yoretounen
{1, 8, 3, 7, 10, 2}Rezon ki fè 3: yon [0] + yon [1] + yon [2] egal a yon [4] + yon [5]
{1, 5, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1}Rezon ki fè: Yon [2] + yon [0] egal a yon [1] + yon [3] + yon [4] + yon [5] + yon [6] + yon [7]
{2, 1, 1, 1, 2, 1, 7}Rezon ki fè 5: Yon [0] + yon [1] + yon [2] + yon [3] + yon [4] egal a yon [6]
{1, 2, 3}-Konm Rezon: Pa POE.
{3, 4, 5, 10}-Konm Rezon: Pa POE.
{1, 2, 10, 3, 4}-Konm Rezon: Pa POE.

 

 Gade repons kòrèk nan kesyon echantiyon yo.

Remak: Tanpri, li la lis erè pwogramasyon komen ke elèv yo komèt sou tès nou an.

 

Kòmanse Aplikasyon Koulye a

Aplikasyon Lyen:

Dat Antre:

 

INTERNATIONAL:

 • Janvye/fevriye
 • Avril / Me
 • Out
 • Oktòb / Novanm
 

SITWAYEN AMERIKEN AK REZIDAN PERMANAN:

 • Fevriye
 • Out