Kondisyon gradyasyon

pou Mèt la nan Syans Degre nan Syans enfòmatik

Pou diplome avèk yon MS nan Syans enfòmatik, elèv yo dwe konplete avèk siksè tout kondisyon pou degre Mèt la.