Fanmi Elèv yo jwi lavi nan MIU

Èske mwen ka mennen fanmi mwen lè mwen etidye nan MIU?

Prospective entènasyonal ComPro elèv yo souvan mande nou si yo ka pote fanmi yo avèk yo lè yo enskri nan inik mèt nou an nan pwogram Syans enfòmatik.

Repons lan se 'wi'! Gen plizyè fason pou fè sa nan diferan etap nan pwogram akademik nan MIU

1Gen kèk ki vle pote mari oswa madanm yo ak pitit yo lè yo okòmansman enskri. Fanmi yo akeyi, men aplikan yo bezwen verifye ke yo genyen, anplis de depans pa yo, $7800 USD anplis pou depandan yo, ak $2200-2400 USD (depann laj yo) pou nenpòt timoun yo genyen. Yo bezwen tou jwenn ak peye pou lojman andeyò kanpis la, paske nou pa gen akomodasyon pou fanmi sou lakou lekòl la.

Ekolaj inisyal la nan pwogram nan (sèlman ant $ 4000 ak $ 7000-depann sou nivo kalifikasyon ou) se toujou peye kèlkeswa k ap viv sou oswa sou lakou lekòl la. Peman total la (balans kouvri pa prè) ap redwi pa $ 7400 si sou-lakou lekòl la lojman ak manje yo pa enkli. Reprezantan admisyon nou yo kontan ede ak tout detay sa yo yon fwa ke aplikan yo aksepte nan pwogram nan.

2Li ka pi fasil pou kèk elèv vin premye poukont yo, epi pita aplike pou viza F2 pou depandan yo ak timoun apre yo fin jwenn bon lojman, lekòl, elatriye, toupre kanpis la.

3Yon lòt opsyon ki popilè, se pou elèv yo konplete premye 8-9 mwa kou sou lakou lekòl la pandan y ap viv nan yon kay inivèsitè yon sèl chanm, epi answit mennen fanmi yo Ozetazini apre yo fin kòmanse travay nan fòmasyon pratik nan kourikoulòm yo. CPT) plen-peye estaj nan konpayi US. Nan etap sa a, yo ap fè salè enpòtan (aktyèlman an mwayèn $ 80,000 - $ 95,000 pou chak ane), epi yo jwenn aranjman pou lavi konfòtab pou fanmi an nan kote travay yo.

TAN DATAN ENTÈVI YON ANBASADE AMERIKEN AK TAN PWOSESISMAN APLIKASYON MSCS

Nou te jwenn ke anpil peyi gen dat entèvyou trè reta. Tanpri gade Tan Datant Randevou Visa (state.gov) pou chèche konnen kantite tan pou w jwenn yon dat entèvyou pou peyi/vil ou.

Si tan entèvyou a ap tann plis pase 2 mwa, nou ankouraje w pou w aplike epi ranpli aplikasyon w la imedyatman, menm si w ap planifye pou w aplike pou yon antre nan lavni. Nan fason sa a ou ka ranpli pwosesis aplikasyon an, jwenn I-20 ou, epi answit jwenn yon dat entèvyou. Ou dwe gen yon I-20 pou jwenn dat entèvyou a. Si dat la pi bonè pase ou fè plan pou vin Ozetazini, ou ka toujou ranvwaye dat arive ou yon fwa ou jwenn viza a. Nou ta jis ba ou yon nouvo I-20 pou dat antre ou planifye pou vini an.

Pou kesyon konsènan enfòmasyon sa yo, tanpri kontakte biwo admisyon nou an nan csadmissions@miu.edu.