Syans done se zòn ki pi rapid nan syans enfòmatik

Kounye a nou ofri kou Syans done yo

Kounye a nou ofri kou Syans Done nan domèn Devlopman Lojisyèl nan Pwogram Mèt Pwofesyonèl Odinatè nou an. Kou Syans Done yo konplete konpetans devlopman lojisyèl elèv nou yo deja genyen oswa k ap travay pou amelyore. Sa a gen ladan kou debaz sa yo:

  • Big Done
  • Gwo Done teknoloji
  • Big Done Analytics
  • machin Aprantisaj
  • Atifisyèl entèlijans

Remak: Elèv ki konplete omwen kat nan kou ki anwo yo ak yon nòt "B" oswa pi bon pral resevwa tou yon Sètifika Konplete nan Syans Done ansanm ak diplòm MSCS yo.

Kou syans done yo konplete konpetans devlopman lojisyèl ke elèv nou yo deja genyen oswa k ap travay pou amelyore. Sòf si elèv la se deja yon devlopè lojisyèl fò, gen ladrès fò ekri ak vèbal angle ak yon aptitid eksepsyonèl nan matematik kolèj, oswa deja gen 3-4 ane nan syans done solid oswa gwo done eksperyans pwofesyonèl, kou syans done yo anjeneral pi byen pran ak de kou sou lakou lekòl la ak de kou pandan edikasyon distans.

Kou syans done yo pral ede yon pwomotè lojisyèl patisipe nan pwojè devlopman ki koòdone ak syans done yo. Piti piti, pwomotè a ka aprann ak eksperyans plis nan domèn syans done yo. Pandan yon peryòd 3-4 ane travay, yon pwomotè ta ka kapab chanje chemen karyè li nan zòn sa a. Gradye MSCS ki te konplete kou syans done yo pale de yon tranzisyon karyè ranpli soti nan devlopman lojisyèl nan syans done. Yo rapòte ke yo te trè kontan yo te gen kat kou syans done ki te ede fasilite deplase nan direksyon sa a.

Tanpri sonje ke diplòm MSCS nou an mete aksan sou avanse konpetans yo nan devlopman lojisyèl, ak kou syans done yo konplete anfaz sa a men li pa ranplase li.  Si yon elèv gen anpil ti eksperyans pwogramasyon pwofesyonèl, li enpòtan yo konsantre sou amelyore ladrès devlopman lojisyèl yo nan lòd yo gen siksè nan mache travay la US. Kou syans done yo ap amelyore kwasans pwofesyonèl yon elèv, men elèv la dwe toujou metrize devlopman lojisyèl pou siksè maksimòm.

nouvo Vwayaj rekritman nan W. ak N. Afrik 7-22 desanm

> Gade detay epi rezève tikè gratis ou a

(Kounye a, tikè disponib pou tout 5 evènman yo)

TAN DATAN ENTÈVI YON ANBASADE AMERIKEN AK TAN PWOSESISMAN APLIKASYON MSCS

Nou te jwenn ke anpil peyi gen dat entèvyou trè reta. Tanpri gade Tan Datant Randevou Visa (state.gov) pou chèche konnen kantite tan pou w jwenn yon dat entèvyou pou peyi/vil ou.

Si tan entèvyou a ap tann plis pase 2 mwa, nou ankouraje w pou w aplike epi ranpli aplikasyon w la imedyatman, menm si w ap planifye pou w aplike pou yon antre nan lavni. Nan fason sa a ou ka ranpli pwosesis aplikasyon an, jwenn I-20 ou, epi answit jwenn yon dat entèvyou. Ou dwe gen yon I-20 pou jwenn dat entèvyou a. Si dat la pi bonè pase ou fè plan pou vin Ozetazini, ou ka toujou ranvwaye dat arive ou yon fwa ou jwenn viza a. Nou ta jis ba ou yon nouvo I-20 pou dat antre ou planifye pou vini an.

Pou kesyon konsènan enfòmasyon sa yo, tanpri kontakte biwo admisyon nou an nan admissionsdirector@miu.edu.

Poze tèt ou 5 Kesyon sa yo:

  1. Èske w gen yon bakaloreya nan yon domèn teknik? Wi oswa Non?

  2. Èske ou te gen bon nòt nan diplòm bakaloreya ou a? Wi oswa Non?

  3. Èske w gen omwen 2 ane eksperyans travay aplentan, peye kòm yon pwomotè lojisyèl apre diplòm bakaloreya ou a? Wi oswa Non?

  4. Èske w ap travay kounye a kòm yon devlopè lojisyèl? Wi oswa Non?

  5. Èske w disponib pou vin Ozetazini pou fè kou (pwogram sa a pa disponib sou Entènèt)? Wi oswa Non?

Si w reponn 'wi' pou tout kesyon ki anwo yo, ou ka aplike (Malgre ke sa a pa garanti ke yo pral aksepte ou.)