Kondisyon pou aplikasyon / Kalifikasyon

Dat limit aplikasyon an

Nou gen kat antre chak ane. Pou pifò peyi yo, youn ta dwe aplike omwen 3 mwa anvan antre vle a. Sepandan, ou ta dwe tcheke tan datant randevou viza nan peyi w. Yon aplikasyon valab pou 12 mwa.

1. Kondisyon akademik

Ou dwe posede yon degre 3-4 bakaloreya nan Syans enfòmatik oswa yon sijè ki gen rapò ak yon kolèj ak inivèsite ki akredite ak yon minimòm GPA nan 3.0 soti nan 4.

Avèk yon mwayèn pwen ki pi ba a 3.0, yo pral konsidere aplikasyon w lan si gen gwo eksperyans pwofesyonèl pwofesyonèl kòm yon pwomotè lojisyèl, oswa ou te gradye nan yon inivèsite tèt-nivo (jan klase sou la echèl mond lan).

2. Eksperyans travay

Entènasyonal

Diplòm 4 ane yo oblije gen yon minimòm de 12 kontinyèl, dènye mwa yo nan pwogram eksperyans travay.

Diplòm 3-ane yo oblije gen yon minimòm de 2-3 ane kontinyèl, dènye eksperyans travay devlopman lojisyèl.

Nou pa konte eksperyans travay ki fèt anvan dat gradyasyon bakaloreya w la.

Ou pral bezwen montre eksperyans travay ou ajou sou pwofil Linkedin ou. Tanpri gade pwen 7. anba a pou plis detay.

Rezidan Ameriken yo

Pa gen eksperyans travay oblije aplike

3. Nivo Konesans

Ou bezwen trè abitye ak youn nan lang sa yo pwogramasyon: C, C#, C++, oswa Java 8 oswa 9.

4. Bon Angle Konpetans

Ou bezwen kapab li, pale, ak konprann angle byen. Ni TOEFL ni IELTS pa obligatwa. Nou fè entèvyou nan telefòn oswa Skype pou evalye konpetans angle ou.

5. Egzamen Dosye gradye (GRE)

Malgre ke pa obligatwa nan pifò peyi yo, nou ankouraje w fè tès jeneral GRE a. Yon nòt GRE segondè ka diminye kantite premye elèv entènasyonal yo mande pou yo peye lè enskripsyon an. Epitou, pran GRE ogmante chans pou entènasyonal yo jwenn yon viza elèv pou pwogram nou an.

GRE oblije soti nan tout aplikan yo peyi Zend sof si ou gen 2 zan oswa plis nan peye eksperyans pwofesyonèl pwogram travay, ak GPA ou a pi wo a 3.0 (mwayèn B).

Si mwayèn nòt ou a pi ba pase 3.0 sou 4.0, yo pral mande w pou w pran egzamen jeneral GRE a epi fè nòt omwen 70% (158) nan seksyon quantitative pou konsidere pou admisyon nan pwogram MSCS nou an. Gade https://www.ets.org/gre/ pou plis enfòmasyon, tanpri.

6. Kondisyon pou laj

Pa gen okenn kondisyon maksimòm laj pou aplike.

7. LinkedIn Profile

Ou pral bezwen bay yon lyen nan pwofil Linkedin ou a. Si ou pa gen yon pwofil sou Linkedin, tanpri kreye yon pwofil konplè, egzat ak ajou anvan ou kòmanse pwosesis aplikasyon an. Sa a ta dwe gen ladan: seksyon Konsènan, Eksperyans, Edikasyon ak Konpetans nan paj pwofil ou a.

Kòmanse Aplikasyon Koulye a

Dat Antre:

 

INTERNATIONAL:

 • Janvye/fevriye
 • Avril / Me
 • Out
 • Oktòb / Novanm
 

SITWAYEN AMERIKEN AK REZIDAN PERMANAN:

 • Janvye/fevriye
 • Out

Aplikasyon Etap

Faz 1: Ranpli fòm aplikasyon an sou entènèt isit la.

Faz 2.1: Pran pwogram egzamen.

Pou tès senp sa a, ou oblije ekri kòd nan youn nan lang sa yo: Java, C ++, C #, oswa C lang. Si ou pa pase tès la, ou pral bezwen etidye pwogram pou kèk tan epi pran egzamen an ankò anvan aplikasyon ou ka kontinye. Gade tès echantiyon.

REMAK: Nan peyi kote yon tès pwogramasyon lokal siveyans obligatwa, yo ka peye yon frè lokal.

 2.2: Voye atik yo mande sou la Aplikasyon Lis ki gen ladan relve nòt ou ak rezime pou revizyon akademik.

Remak: Tanpri pa voye atik sa yo jiskaske yo mande w pou voye yo.

Admisyon pral revize tout dokiman ou yo epi detèmine si ou ka aksepte MS nan Pwogram Syans Enfòmatik. Gen kèk elèv yo pral oblije gen yon entèvyou teknik ak youn nan fakilte nou an. Si ou pa aksepte nan pwogram lan, Lè sa a, Admisyon ap kite w konnen kondisyon yo ou pral bezwen satisfè yo nan lòd yo dwe aksepte nan lavni an.

2.3: Fè yon entèvyou angle atravè telefòn oswa Skype.

Faz 3: Resevwa Akseptasyon

Faz 4: Verifye Finans

  1. Voye deklarasyon labank. Admisyon yo pral mande pou ou montre ou gen ase finans.
  2. Ranpli epi soumèt fòm Akò Pwogram nan.
  3. Soumèt frè aplikasyon an.
  4. Siyen epi soumèt fòm Akò Elèv.

Remak: Elèv ki soti nan Aljeri, Bangladèch, Benen, peyi Lejip, peyi Letiopi, Gana, Gine, Ivory Coast, Kenya, Mongoli, Mozanbik, Nepal, Rwanda, Togo, Uganda, ak Zimbabwe oblije aprann Teknik Meditasyon Transandantal nan peyi yo anvan akseptasyon final la akòde.

Faz 5: I-20 & estati viza

5.1: Nou imèl I-20 aplikan aksepte.

5.2: Ou pwograme ou Visa entèvyou nan anbasad ameriken an, ale nan entèvyou viza ou, epi èspere ke, resevwa viza ou. Pou chèche tan datant pou pwograme yon entèvyou viza nan kote ou ye a, tanpri klike sou isit la.

Faz 6: Aranjman Vwayaj

6.1: Fè rezèvasyon transpò. Klike sou isit la ak pou opsyon vwayaj.

6.2: Enfòme reprezantan admisyon ou sou chimen vwayaj ou a epi mande enstriksyon sou transpò nan Inivèsite a.

Faz 7: Rive sou lakou lekòl la

Yon fwa ou te rive, Isit la nan sa ki espere:

 1. Jwi 8-9 mwa nan kou sou kanpis.
 2. Rechèch pou yon Kourikoulòm Fòmasyon pratik (CPT) pozisyon pratik nan yon konpayi US anba gidans Sant Karyè Syans Enfòmatik nou an.
 3. Kou konplè atravè edikasyon distance pandan y ap pran men-sou, eksperyans pwofesyonèl nan yon salè plen, ak kredi akademik.
 4. Patisipe seremoni gradyasyon!
Kòmanse Aplikasyon Koulye a

Aplikasyon Lyen:

Dat Antre:

 

INTERNATIONAL:

 • Janvye/fevriye
 • Avril / Me
 • Out
 • Oktòb / Novanm
 

SITWAYEN AMERIKEN AK REZIDAN PERMANAN:

 • Fevriye
 • Out

Kesyon yo poze souvan

 1. Wi. Elaine Guthrie, Dean of Computer Science Admissions, dekri tout kondisyon yo ak etap admisyon yo nan yon videyo, ki pral byento mete ajou.
 2. Dr Greg Guthrie, Pwofesè ak Dean Emeritus nan Depatman Syans enfòmatik nan MIU, bay yon BECA reflechi ak detaye MSCS nan sa a videyo.

Pou aprann sou pwogram MS nan Syans Enfòmatik kondisyon pou Pwofesyonèl Odinatè, tanpri vizite sit entènèt nou an nan https://compro.miu.edu/apply/.

Fondamantalman, ou bezwen gen yon diplòm bakaloreya 3-4 ane nan Syans Enfòmatik oswa yon domèn ki gen rapò, ak kèk pwogram inivèsite fòmèl, matematik, ak estrikti done ak kou algoritm; yon GPA de 3.0 sou 4, ak aplikan entènasyonal yo kounye a oblije gen yon minimòm de 12 mwa kontinyèl eksperyans travay pwogramasyon dènye apre yo fin resevwa diplòm bakaloreya 4 ane ou. (Avèk yon diplòm 3 ane, 2-3 ane eksperyans travay devlopman lojisyèl obligatwa.)

Avèk yon mwayèn nòt ki pi ba pase 3.0, yo pral konsidere aplikasyon w lan si gen eksperyans travay solid pwofesyonèl kòm yon pwomotè lojisyèl, oswa si w gradye nan yon inivèsite wo nivo (jan yo klase sou echèl mondyal la).

Pou w kalifye pou pwogram Mèt Syans Enfòmatik nou an, ou dwe gen yon konesans k ap travay, epi ou dwe pase yon tès nan youn nan lang pwogram sa yo: Java, C, "C ++", oswa "C #". Nou ap chèche pou devlopè lojisyèl ki gen eksperyans.

Angle entèmedyè nesesè tou.

Pou aplike, tanpri ale sou https://ComPro.miu.edu/apply/ epi APLIKE ENTÈNÈT. Okòmansman gratis pou aplike.

Pri total pwogram lan se anviwon $54,322.

Yon premye peman pou entènasyonal yo, nan sèlman $5000 kouvri tout depans sou lakou lekòl la pou de semès (8 mwa), ki gen ladan ekolaj, yon sèl chanm rezidans, ak manje òganik. **Peman inisyal $5000 la PA DWE jiskaske ou rive sou lakou lekòl la pou kòmanse kou.

Lè elèv yo jwenn yon òf estaj peye, nou ede yo jwenn yon prè labank pou balans depans total pwogram nan ~$54,322. Elèv yo bezwen pote yon $2000 anplis pou depans pèsonèl yo pandan y ap sou kanpis MIU a. Gade https://ComPro.miu.edu/financial-aid/, tanpri. Ou menm tou ou peye pwòp viza ou ak depans vwayaj.

Padon, pa gen okenn. Pwogram dire se 8-9 mwa etidye sou kanpis nou an, pran yon sèl kou chak mwa. Lè sa a, pran yon Atelye kourtwazi-semèn estrateji 3-semèn avèk ekspè HR nou yo pou prepare yo pou jwenn yon pwogram fòmasyon pratik (CPT) peye pou jiska mwa 24.

Total MSCS pwogram tan pou entènasyonal yo se alantou mwa 32, sof si ou vle ale nan lekòl plen tan pou 12-13 mwa epi peye kantite lajan an plen devan yo. Pandan estaj yo, elèv yo pran omwen kou 4 a tan pasyèl atravè edikasyon distans, etidye sou aswè ak wikenn. (Chak kou distans pran apeprè kat mwa pou konplete.)

Wi, prèske tout elèv nou yo se etidyan entènasyonal yo. Nan chak antre, nou te gen elèv ki soti nan omwen 25 peyi diferan, epi nou gen 3800+ gradye nan 105 nasyon depi 1996. Isit la se yon entèaktif kat mond lan montre orijin nasyonal gradye MSCS nou yo.

Ou dwe posede yon degre 3-4 bakaloreya nan Syans enfòmatik oswa yon sijè ki gen rapò ak yon kolèj ak inivèsite ki akredite ak yon minimòm GPA nan 3.0 soti nan 4.

Avèk yon mwayèn nòt (GPA) ki pi ba pase 3.0, yo pral konsidere aplikasyon w lan si gen gwo eksperyans travay pwofesyonèl kòm yon pwomotè lojisyèl, oswa si ou te gradye nan yon inivèsite wo nivo (jan yo klase sou echèl mondyal la). Avèk yon GPA ki pi ba pase 3.0 ou ta ka bezwen pran egzamen an jeneral dosye gradye (GRE) ak nòt omwen 70% (158) nan seksyon an quantitative yo dwe konsidere pou admisyon nan pwogram MSCS nou an. Gade https://www.ets.org/gre/ pou plis enfòmasyon, tanpri.

GPA se Mwayèn Pwen Klas nòt ou pandan diplòm ou epi pafwa yo rele Mwayèn Pwen Klas Kimilatif.

Gen yon bakaloreya 3 a 4 ane nan Syans Enfòmatik oswa domèn teknik ki gen rapò ak yon GPA akseptab se yon kondisyon. *Kounye a, tout aplikan entènasyonal yo oblije gen yon minimòm 12 mwa kontinyèl eksperyans travay nan pwogramasyon apre yo fin resevwa yon diplòm bakaloreya 4 ane.

Kondisyon akademik yo.

A kat ane diplòm gradye ap bezwen yon minimòm de 12 mwa kontinyèl dènye eksperyans travay pwogram apre li fin resevwa diplòm bakaloreya 4 ane ou. A twa ane degre gradye ap bezwen 2-3 ane eksperyans travay pwogramasyon ki gen ladan yon minimòm de 12 mwa kontinyèl eksperyans travay pwogramasyon resan apre li fin resevwa diplòm bakaloreya 3 ane ou.

Sitwayen ameriken yo ak rezidan pèmanan yo pa bezwen eksperyans travay.

Etap pou aplike yo montre sou https://ComPro.miu.edu/apply/. Li fasil pou aplike. Pa gen okenn pri inisyal pou aplike, epi nou pral bay yon repons preliminè nan 5-10 jou. Pou elèv entènasyonal yo, pri inisyal la, ki kouvri 2 semès nan kou, manje òganik, ak lojman konfòtab (chanm sèl) sou kanpis nou an nan peyi Etazini (tou pre Chicago) se $ 5000. Ou ta peye nou $5000 lè ou okòmansman enskri sou lakou lekòl la pandan w gen omwen $2000 disponib tou pou depans pèsonèl pandan w la. PA DWE jiskaske ou kòmanse klas sou lakou lekòl la.)

Rès depans total $54,322 pwogram lan kouvri pa yon prè nou ede w fè aranjman nan yon bank lokal. W ap pran yon prè sèlman APRE w te anboche w pou w fè estaj/pratik nan pwogram fòmasyon pratik (CPT) nan yon konpayi ameriken (jiska 2 zan). Tipik salè kòmanse yo te $ 80,000 - $ 95,000 / ane, kidonk li trè alèz pou remèt prè a pandan w ap fè yon pratik. Gade https://ComPro.miu.edu/financial-aid/ pou plis detay. Kounye a n ap aksepte aplikasyon pou antre oktòb 2023, fevriye 2024 ak me 2024 nou yo.

Gen kounye a twa posib pwogram opsyon pou MS nou nan Syans enfòmatik.

 • Li anjeneral pran apeprè 32 mwa pou konplete Track 1 nan MS nou an nan Syans Enfòmatik pou elèv entènasyonal yo, ak 8-9 mwa nan etid sou lakou lekòl la.
 • Track 2 mande pou yon pi gwo peman inisyal, men mwens tan an jeneral pou touche degre.
 • Track 3 egzije etid aplentan sou lakou lekòl la pou 12-13 mwa ak Fòmasyon Opsyonèl Pratik (OPT), epi li mande pou peye pwogram konplè nan kòmansman chak semès.

Wi, men yo pa ka aksepte w jiskaske nou resevwa konfimasyon ofisyèl ke diplòm bakaloreya ou fini, epi ou gen yon minimòm 12 mwa eksperyans travay kontinyèl pwogramasyon apre w fin resevwa diplòm bakaloreya ou 4 ane.

Ou pral resevwa yon Mèt degre Syans nan Syans enfòmatik, ki se rekonèt atravè lemond.

Padon, non. Nou gen sèlman yon Mèt nan Syans Enfòmatik, ak konsantre sou devlopman lojisyèl avanse, aplikasyon entènèt ak achitekti, ak kèk kou nan done syans.

Padon, non. Yo nan lòd yo dwe konsidere pou pwogram sa a an patikilye, ou bezwen gen konesans k ap travay nan omwen youn nan lang sa yo pwogramasyon, nan adisyon a lòt aplikasyon kondisyon.

Java se lang prensipal ansèyman nou yo nan pwogram MS la. Aplikan ki vle ranfòse konesans yo nan Java ka vle touche yon Sètifika Oracle Java sou entènèt. Tanpri klike sou isit la pou aprann plis. Nou rekòmande kou SE8 yo. Sètifika Microsoft C# yo gen anpil valè tou.

Estrikti pwogram, èd finansye, ak estrikti peman diferan pou sitwayen ameriken ak rezidan pèmanan. Ou ka sèlman enskri sou lakou lekòl la an janvye/fevriye oswa out, epi ou pa bezwen eksperyans travay anvan pwogramasyon. Ou pa oblije fè estaj. Ou bezwen peye totalman pou 12-13 mwa sou lakou lekòl la pou MS CS degre. Sepandan, ou ta dwe elijib pou US Federal elèv prè. Tanpri gade Gade https://www.miu.edu/cost-and-aid/us-ms-in-computer-science ak https://www.miu.edu/program-cost-calculator/steps-to-apply -for-financial-aid-for-usa-students pou peman ak detay èd.

Pa gen limit laj, men li enpòtan pou gen konesans aktyèl ak eksperyans avèk C, C ++, C #, oswa Java.

Tanpri gade videyo sou nouvo etidyan nou an ki gen 67 an isit la.

Padon, non. Maharishi International University (ansyen Maharishi University of Management) sitiye apeprè 5 èdtan nan sidwès Chicago, nan Fairfield, Iowa—nan mitan lwès anwo Etazini. Tanpri gade kote nou an sou sa a kat jeyografik .

Tanpri vizite inivèsite nou sit entènèt yo wè pwogram bakaloreya nou yo.

Degre bakaloreya nou an nan Syans enfòmatik dekri isit la.

Non. Nou fè entèvyou an dirèk nan telefòn oswa Skype pou evalye konpetans angle. Si sa nesesè, nou gen pwòp tès konpetans angle nou an pou evalye nivo ou nan konpreyansyon angle ak pale. Pa gen okenn nesesite pou okenn tès angle deyò.

Non, pa sof si mwayèn nòt ou (GPA) pi ba pase kondisyon minimòm nou an 3.0 sou 4.0. Si GPA ou a pa satisfè kondisyon nou yo, nou ka mande w pou w pran egzamen Graduate Record (GRE). Ou ta dwe pran tès jeneral GRE a ak nòt omwen 70% (158) nan seksyon quantitative pou konsidere pou admisyon nan pwogram MSCS nou an. Klike sou isit la pou plis enfòmasyon, tanpri.

nòt: GRE a obligatwa nan men moun ki soti nan peyi Zend sof si yo gen 2 ane oswa plis eksperyans travay nan pwogramasyon pwofesyonèl peye, epi GPA yo pi wo a 3.0 (b mwayèn).

Pou aplikan ki soti nan lòt peyi, nou ankouraje w pran GRE a, men li pa obligatwa. Lè w pran GRE ogmante chans pou entènasyonal yo jwenn yon viza elèv pou pwogram nou an. Yon nòt GRE se yon bon fason pou endike fòs jeneral ou, e menm si li pa obligatwa, li kapab yon avantaj pou aplikasyon w lan.

Youn nan fason pou konpanse GPA ki ba ou a se pran Egzamen Dosye Gradye (GRE) ak nòt segondè nan tout seksyon - espesyalman seksyon an quantitative. Ou ta bezwen pran tès jeneral GRE ak nòt omwen 70% (158) nan seksyon quantitative a pou konsidere pou admisyon nan pwogram MSCS nou an. Eksperyans travay konsiderab pwogramasyon ta ka tou konpanse pou yon GPA pi ba. Klike sou isit la pou plis enfòmasyon GRE, tanpri.

Gen plizyè ane eksperyans nan travay pwogramasyon pwogresif tou ap konsidere pou moun ki gen GPA yon ti kras ba.

Pa gen okenn frè inisyal ranpli aplikasyon an sou entènèt, ki se senp epi dwat.

REMAK: Nan peyi kote yon tès pwogramasyon lokal siveyans obligatwa, yo ka peye yon frè lokal.

Nou se yon akredite inivèsite ofri yon Mèt nan Syans Enfòmatik ak yon pratik fòmasyon pratik ki obligatwa jiska 24 mwa. Nou ede w prepare ak aplike pou pratik travay peye ou nan nenpòt konpayi nan peyi Etazini an. Nou pa anboche w dirèkteman.

Pandan y ap etidye sou lakou lekòl la, elèv yo bezwen atansyon aplentan pou travay klas yo, kidonk pa gen tan pou travay a tan pasyèl pandan peryòd sa a.

Ou ka aplike jiska mwa 12 anvan dat antre ou chwazi a.

Sepandan, si ou tou senpleman vle chèche konnen si ou pral kalifye pou pwogram sa a, Lè sa a, ou ka aplike anvan mwa 12. Men, w ap bezwen reapply lè w pare pou vini.

Elèv entènasyonal yo ka enskri nan pwogram MSCS nou an nan mwa janvye/fevriye, avril/me, out, oswa oktòb/novanm.

*Kounye a, tout aplikan yo oblije gen yon minimòm 12 mwa kontinyèl eksperyans travay nan pwogramasyon apre yo fin resevwa yon diplòm bakaloreya 4 ane.

Sitwayen Ameriken yo ak rezidan pèmanan yo ka aplike sèlman pou enskri nan mwa janvye/fevriye oswa mwa Out.

Nou gen kat antre chak ane nan Pwogram Mèt Pwofesyonèl Enfòmatik pou elèv entènasyonal yo: Fevriye (ak dat rive nan fen mwa janvye), Me (ak dat arive nan fen mwa avril), Out (ak dat arive fen mwa Jiyè oswa kòmansman mwa Out), ak Novanm dat rive nan fen mwa Oktòb). Tanpri pèmèt 2-3 mwa pou apwobasyon aplikasyon MIU, epi pètèt plis pou pwosesis viza a. Ou ta ka vle tcheke sou tan ap tann randevou viza nan vil ou a nan https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wait-times.html.

Elèv ameriken yo ka antre sèlman nan mwa fevriye ak out.

Pou plis detay sou dat arive, tanpri kontakte Reprezantan Admisyon w la.

Non, regrèt. Yo nan lòd yo rantre nan pwogram sa a, ou bezwen gen yon nivo akseptab nan ekri, pale ak koute nan lang angle. Si ou pa fè sa, ou pral bezwen amelyore angle ou anvan ou aplike.

Gen leson angle gratis sou entènèt nan http://www.talkenglish.com/ ak kèk nan elèv nou yo te gen anpil siksè lè l sèvi avèk gwoup chat gratis sou entènèt sa yo pou ede amelyore konpetans yo pale angle: http://www.paltalk.com/ ak http://www.sharedtalk.com/ osi byen ke aplikasyon yo WhatsApp, HelloTalk, ak Skype.

Epitou, si w gen tan anvan w vin nan MIU, nou rekòmande pou w pran yon pwogram angle entansif, pou amelyore kouraj ou ak pwononsyasyon w. Men kèk konsèy sou chwazi yon pwogram angle entansif:

(1) Chèche yon pwogram ki gen yon bon repitasyon pou pwodwi amelyorasyon rapid nan lang angle pale.

(2) Chèche yon pwogram ki anseye an ti gwoup (de preferans 15 elèv oswa mwens).

(3) Mande konbyen èdtan w ap genyen nan ansèyman an ti gwoup chak semèn.

(4) Pwofesè yo ta dwe byen fòme, gen eksperyans pwofesyonèl, epi de preferans pale angle kòm lang natif natal yo.

(6) Pwofite tout opòtinite pou kominike avèk moun ak pwofesè ki sèvi ak lang angle kòm lang natif natal yo. Angle se faktè ki pi enpòtan nan jwenn yon Practicum pou pwogram nan Pwofesyonèl Odinatè tou.

MIU ofri tou yon preparasyon angle separe kou – Kou sa a ede amelyore konpetans ou nan lang angle ak konsyans kiltirèl pou siksè akademik ak pwofesyonèl nan lavni.

Ou ka ranpli aplikasyon an sou entènèt, epi ou bay tradiksyon ki pa ofisyèl nan kou ou te pran nan degre bakaloreya ou a, men nou ap bezwen resevwa tradiksyon ofisyèl nan relve nòt ou anvan nou ka bay aksepte final nan pwogram nan.

Inivèsite ou a ka voye kopi ofisyèl sou entènèt oswa kopi relve nòt ofisyèl sou papye nan biwo admisyon nou an. Tanpri gade https://ComPro.miu.edu/application-checklist/ pou plis detay.

Yon viza elèv F1 obligatwa. Pou enfòmasyon sou viza elèv yo, gade nan Sit entènèt US Department of State.

Pou aprann sou jwenn depandan F-2 viza tanpri klike sou isit la.

Nou ede ou nan pwosesis sa a. Apre ou fin ranpli tout admisyon ak aplikasyon aplikasyon yo epi yo te akòde aksepte final nan pwogram nan, nou pral ba ou yon fòm I-20. Sa a se yon dokiman legal ki pral pèmèt ou pou aplike pou yon F1 elèv viza nan anbasad ameriken an nan peyi ou nan rezidans.

Ou pa oblije peye davans pou chanm ou ak depans manje ou. Peman inisyal $5000 ou dwe lè ou rive sou lakou lekòl la, kouvri ekolaj, yon sèl chanm rezidans ak Entènèt gwo vitès, ak manje òganik pou 8 premye mwa yo. Depans sa yo fè pati pri jeneral pwogram ou a ki peye prensipalman pa prè labank ou ki kòmanse apre ou te kòmanse fè yon revni nan pratik ou peye.

Padon, non. Pandan kou sou kanpis ou yo, w ap bezwen konsantre sèlman sou etid, paske sistèm blòk nou an enplike etidye chak kou aplentan pou apeprè yon mwa, epi elèv yo nan klas 5 1/2 jou chak semèn.

Ou responsab pou peye pou depans pwòp vwayaj ou ak depans viza.

Jwenn yon parenn se pwòp responsablite ou. Ou ka mande zanmi ak fanmi asistans. Si ou konnen yon moun ki se yon rezidan pèmanan ameriken oswa sitwayen ameriken ki ta kalifye epi ki vle ko-siyen yon prè nan yon bank ameriken, ou ta ka kalifye pou yon Altènatif prè.

Ki sa nou ofri se aktyèlman pi bon pase yon bousdetid. Pri inisyal ki ba, prè labank nou ede fè aranjman, ak fòmasyon pratik nan kourikoulòm peye ki tipikman touche $ 80,000 - $ 90,000 yon ane pou kòmanse. Prè a fasil remèt anvan gradyasyon.

Nou ofri $1000 bous detid bay moun ki fè nòt omwen 90% nan seksyon quantitative tès jeneral GRE (Graduate Record Exam) si li te pran pa plis pase 24 mwa de sa.

Chans ou yo bon. Nou pre-seleksyone elèv pou pwogram nan ki nou panse ki pral fè byen nan mache fòmasyon pratik US la. Si ou te byen reprezante background ou ak konpetans ou, epi si ou gen bon kapasite kominikasyon (ekri ak pale angle), ou pral fè byen nan mache IT jodi a.

Siksè nan jwenn travay pratik te 90% pandan dis ane ki sot pase yo.

Yon fwa ou kòmanse pòsyon fòmasyon pratik kourikoulòm (CPT) nan pwogram akademik ou a, pwogram viza CPT elèv la pèmèt ou jiska dezan pou w fè estaj CPT nan peyi Etazini (sa depann de konbyen vit yon elèv kòmanse pozisyon CPT), ak yon posib ekstansyon pou yon ane plis sou track espesyalizasyon an. Sa vle di yon maksimòm total de 3 ane sou CPT.

Lòt opsyon an se fè OPT (Optional Practical Training). Pou yo ka apwouve pou OPT, elèv yo dwe ranpli tout kondisyon gradyasyon yo epi yo dwe fè mwens pase yon ane nan CPT. Yon fwa ke kondisyon sa yo fin ranpli, lè sa a elèv yo elijib pou yon ane nan OPT plis 2 ane plis nan ekstansyon STEM. Se konsa, 4 ane total. Aprann plis isit la.

Non Prè pwofesyonèl nan pwofesyonèl yo pa pran jiskaske ou jwenn yon estaj fòmasyon pratik kourikoulòm ki peye ase pou ou viv alèz epi fè peman sou prè ou.

Ou ka aprann sou anpil sèvis Sant Karyè Syans Enfòmatik nou an nan https://compro.miu.edu/blog/computer-career-strategies-workshop-empowers-students/.

Tanpri gade Kondisyon pou Gradyasyon yo isit la.

Si yon etidyan entènasyonal pa gen ko-siyatè, w ap oblije peye $5000 lè w enskri. Lè sa a, balans depans pwogram ou yo peye atravè Prè Pwofesyonèl Odinatè.

MIU se garanti yon prè labank ak yon lokal bank.

 1. MIU ofri youn nan pwogram metriz ki pi inik, abòdab ak siksè nan Devlopman Lojisyèl, Aplikasyon Entènèt ak Achitekti, ak Syans Done Ozetazini. Nou gen 4000+ gradye ki soti nan 108 peyi depi 1996, ak 800 elèv MSCS kounye a enskri.
 2. *Yon premye peman ki ba kouvri tout edikasyon, lojman, ak manje òganik pou uit mwa sou lakou lekòl la.
 3. Gratis aplikasyon sou entènèt.
 4. Fakilte milti-nasyonal ki gen eksperyans, k ap pran swen, prepare elèv yo pou siksè imedyat nan endistri IT.
 5. Safe, zanmitay, fanmi-tankou, ak divès kominote entènasyonal. (Gade nou blog.)
 6. *Anplwaye Sant Karyè Syans Enfòmatik prepare elèv yo pou reyisit jwenn estaj fòmasyon pratik ki peye. 98% se pousantaj siksè nòmal nan fòmasyon pratik, ak salè anjeneral $ 80,000 - $ 95,000 pou chak ane.
 7. *Lè elèv yo jwenn yon pratik fòmasyon pratik peye, Inivèsite a ede jwenn yon prè pou balans depans pwogram yo, epi elèv yo alèz ranbouse prè a nan salè yo anvan yo gradye.
 8. Tout kou yo anseye sou sistèm blòk la, kote elèv yo etidye yon sèl kou pou chak mwa a plen tan. Sa a pèmèt konsantre fon sou chak disiplin nouvo, libète nan chay kou fragmenté, ak eliminasyon estrès egzamen final-semès la.
 9. Prepare pou siksè jesyon atravè "Lidèchip pou manadjè teknik yo” kou.
 10. Kanpis la fèt pou konvenyans elèv nan yon bèl anpil, anviwònman anviwònman natirèl sou 391 bèl acres nan heartland nan Amerik (pa lwen Chicago).
 11. Tout elèv aprann yon senp, syantifikman verifye teknik pou ogmante klè mantal, kreyativite, enèji, satisfaksyon travay, ak elimine estrès.
 12. Gradye apre jiska 2 ane eksperyans nan pwofesyonèl ak yon Metriz nan Syans enfòmatik epi pa gen dèt edikasyon.
 13. Nou bay fre òganik manje vejetaryen ak sal rezidans sal sèl.
 14. Kay MIU, Fairfield, Iowa, se yon chanjman nan klima "refij san danje.” Pandan dis ane ki sot pase yo, nou pa te gen okenn pwoblèm ekstrèm move tan/klima ak pa gen okenn dezas natirèl.

* Pou elèv entènasyonal yo

 1. Aplikan ameriken yo ka enskri sèlman nan mwa Out oswa Janvye
 2. Yo pa oblije gen eksperyans travay
 3. Anjeneral yo kalifye pou prè federal US federal (apre yo fin soumèt FAFSA)
 4. Anjeneral pwogram nan pran 12-13 mwa sou lakou lekòl la.
 5. Estaj yo pa obligatwa men yo opsyonèl.

Aprann sou edikasyon ki baze sou konsyans (CBE) isit la. Anpil siksè edikasyon MIU yo se sitou akòz anpil benefis ki disponib akòz apwòch nou ki baze sou konsyans.

Fòmasyon Pratik Curricular (CPT), fòmasyon pratik opsyonèl (OPT), ak opsyon STEM OPT adisyonèl la se twa opsyon fòmasyon ki gen anpil valè pou elèv entènasyonal nan MS nou an inik ak abòdab nan Syans Enfòmatik ak Fòmasyon Peye ak Èd Finansye nan USA a pou devlopè lojisyèl ki gen eksperyans. .

Aprann plis sou gouvènman ameriken sa a sit.

Fòmasyon pratik

Si ou se yon elèv F-1, ou gen opsyon pou fòmasyon nan peyi Etazini lè w patisipe nan fòmasyon pratik kourikoulòm (CPT) pandan pwogram ou an oswa apre li fini. Pratik fòmasyon pratik / estaj bay eksperyans travay ki gen anpil valè lè yo file epi ajoute nan konpetans w ap aprann nan lekòl la. Gen de kalite fòmasyon pratik ki disponib pou elèv F-1: fòmasyon pratik kourikoulòm (CPT) ak fòmasyon pratik opsyonèl (OPT).

CPT

 • CPT se entegral nan pi gwo ou ak eksperyans nan dwe fè pati pwogram etid ou a.
 • Lè w enskri nan nivo gradye, ofisyèl lekòl ou deziyen an (DSO) ka otorize CPT pandan premye semès ou a si pwogram ou an egzije kalite eksperyans sa a. Mande DSO w la pou plis detay.
 • DSO ou a ap ba ou yon nouvo Fòm I-20, "Sètifika Elijiblite pou Estati Elèv ki pa Imigran," sa montre ke DSO a apwouve ou pou travay sa a.
 • Ou ka travay sou CPT swa aplentan oswa a tan pasyèl.
 • CPT egzije yon akò koperativ ki siyen oswa yon lèt patwon w lan.
 • Si w gen 12 mwa oswa plis nan CPT aplentan, ou pa kalifye pou OPT, men CPT a tan pasyèl se amann epi li p ap anpeche w fè OPT.

DAKÒ

 • DAKÒ dwe gen rapò ak pi gwo oswa kou etid ou a.
 • Ou ka aplike pou 12 mwa OPT nan chak nivo edikasyon, (sa vle di, ou ka gen 12 mwa OPT nan nivo bakaloreya a ak yon lòt 12 mwa OPT nan nivo metriz la).
 • DSO w la ap ba w yon nouvo Fòm I-20 ki montre rekòmandasyon DSO pou travay sa a.
 • Pou otorizasyon travay, ou dwe poste yon Fòm I-765 ranpli, "Aplikasyon pou Otorizasyon Travay," bay Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) epi peye yon frè pou ranpli. USCIS ap voye yon Fòm I-766, "Dokiman Otorizasyon Travay," (EAD) lè li apwouve Fòm I-765 ou.
 • Rete tann pou w kòmanse travay jiskaske w fin resevwa EAD w la.
 • Pandan lekòl la nan sesyon, ou ka travay sèlman 20 èdtan pa semèn.

Ekstansyon STEM OPT 24 mwa

Tout elèv F-1 ki kounye a nan yon peryòd OPT regilye epi ki kalifye pou yon ekstansyon STEM OPT dwe aplike pou ekstansyon STEM OPT 24 mwa.

 • Ou ka kalifye pou yon 24 mwa adisyonèl nan OPT nan sikonstans sa yo:
 • Yon fwa DSO w la verifye si Fòm I-983 ou a konplè epi li kenbe l nan dosye elèv ou a, y ap ba w yon nouvo Fòm I-20 ki montre rekòmandasyon yo pou opòtinite fòmasyon sa a.
 • Ou dwe aplike pou otorizasyon travay lè w ranpli Fòm I-765 nan USCIS epi w ap peye yon frè pou ranpli. USCIS ap voye yon EAD pou ou lè li apwouve petisyon w la.
 • Ou ka kontinye travay sou EAD ou an ekspire pou OPT pou jiska 180 jou pandan petisyon ekstansyon 24 mwa ou an annatant si ou ranpli kondisyon sa yo:
  • Kounye a ou nan yon peryòd OPT apre fini.
  • Ou te ranpli aplikasyon w pou pwolonjman 24 mwa a nan men USCIS kòmsadwa e alè.
 • Ou dwe rapòte chanjman nan non, adrès, anplwayè, ak pèt travay bay DSO ou nan 10 jou apre nenpòt chanjman.

Nan MIU, ou konplètman plonje nan yon sèl sijè chak mwa. Sa a trè popilè ak elèv nou yo paske yo natirèlman aprann plis, epi li elimine estrès nan etidye plizyè matyè alafwa. Epi pa janm gen yon semèn final!

Pou aprann plis sou sistèm blòk la, tanpri gade sa a videyo.

Kou Syans Done yo bay yon lis endividyèlman sou relve nòt MIU a, men yo pa elijib pou yon deziyasyon akademik otonòm nan "swit oswa espesyalizasyon." Pou rekonèt akonplisman kou syans done yo, MIU bay a Sètifika Konplete nan Syans Done, ki bay lis tout kou ki te konplete ak yon nòt "B" oswa pi bon nan konsantrasyon kou Syans Done yo.

Pou aprann plis sou kou Syans Done yo, tanpri vizite paj sa a.

Kòmanse Aplikasyon Koulye a

Dat Antre:

 

INTERNATIONAL:

 • Janvye/fevriye
 • Avril / Me
 • Out
 • Oktòb / Novanm
 

SITWAYEN AMERIKEN AK REZIDAN PERMANAN:

 • Janvye/fevriye
 • Out
Admisyon ComPro jen 2023

Ekip Admisyon nou an se
Isit la ede ou

nouvo Vwayaj rekritman nan W. ak N. Afrik 7-22 desanm

> Gade detay epi rezève tikè gratis ou a

(Kounye a, tikè disponib pou tout 5 evènman yo)

TAN DATAN ENTÈVI YON ANBASADE AMERIKEN AK TAN PWOSESISMAN APLIKASYON MSCS

Nou te jwenn ke anpil peyi gen dat entèvyou trè reta. Tanpri gade Tan Datant Randevou Visa (state.gov) pou chèche konnen kantite tan pou w jwenn yon dat entèvyou pou peyi/vil ou.

Si tan entèvyou a ap tann plis pase 2 mwa, nou ankouraje w pou w aplike epi ranpli aplikasyon w la imedyatman, menm si w ap planifye pou w aplike pou yon antre nan lavni. Nan fason sa a ou ka ranpli pwosesis aplikasyon an, jwenn I-20 ou, epi answit jwenn yon dat entèvyou. Ou dwe gen yon I-20 pou jwenn dat entèvyou a. Si dat la pi bonè pase ou fè plan pou vin Ozetazini, ou ka toujou ranvwaye dat arive ou yon fwa ou jwenn viza a. Nou ta jis ba ou yon nouvo I-20 pou dat antre ou planifye pou vini an.

Pou kesyon konsènan enfòmasyon sa yo, tanpri kontakte biwo admisyon nou an nan admissionsdirector@miu.edu.

Poze tèt ou 5 Kesyon sa yo:

 1. Èske w gen yon bakaloreya nan yon domèn teknik? Wi oswa Non?

 2. Èske ou te gen bon nòt nan diplòm bakaloreya ou a? Wi oswa Non?

 3. Èske ou gen omwen 12 mwa eksperyans travay aplentan, peye kòm yon pwomotè lojisyèl apre diplòm bakaloreya ou a? Wi oswa Non?

 4. Èske w ap travay kounye a kòm yon devlopè lojisyèl? Wi oswa Non?

 5. Èske w disponib pou vin Ozetazini pou fè kou (pwogram sa a pa disponib sou Entènèt)? Wi oswa Non?

Si w reponn 'wi' pou tout kesyon ki anwo yo, ou ka aplike (Malgre ke sa a pa garanti ke yo pral aksepte ou.)