Fakultet Otvori

Odjel za informatiku na Međunarodnom sveučilištu Maharishi poziva prijave za različite nastavničke položaje

Međunarodno sveučilište Maharishi (ranije Sveučilište za upravljanje Maharishi), smješteno u Fairfield-u, privatna je, neprofitna, potpuno akreditirana ustanova koja nudi prvostupnike, magistre i doktorate. stupnjeva u cijelom nizu disciplina. Odjel nudi jedinstven i sve veći diplomski program koji je specijaliziran za razvoj primijenjenog softvera.

Prijave za sve razine akademskog sudjelovanja su dobrodošle, od instruktora, asistenta, suradnika i redovitih profesora. Osim redovitog imenovanja, izvanredni fakulteti također se pozivaju da se prijave za nastavu u našem programu obrazovanja na daljinu.

Web stranica: compro.miu.edu

E-pošta fakulteta: csnewfaaching@miu.edu