Međunarodno sveučilište Maharishi
Magistar znanosti u Computer Science

Program za profesionalce računala

Uzmite u kontaktu

Gledamo naprijed na susret s vama

1000 North Fourth St.
Fairfield, Iowa 52557 SAD

SAD: + 1 641-472-1153
Besplatno: (800) 532-4956

E-mail: csadmissions@miu.edu

Pratite nas na Facebooku: