انتخاب کردن

آموزش عملی اختیاری (OPT) آموزش پولی است که مستقیماً با برنامه تحصیلی شما مرتبط است. شما می توانید برای OPT در طول یا بعد از برنامه تحصیلی خود درخواست دهید. مرکز شغلی علوم کامپیوتر MIU با ارائه دهندگان شرکت OPT ارتباط برقرار کرده است و می تواند به شما در درخواست کمک کند. بیشتر بدانید اینجا کلیک نمایید.