شرایط فارغ التحصیلی

برای استادیار علوم در علوم کامپیوتر

برای فارغ التحصیلی با کارشناسی ارشد در علوم کامپیوتر ، دانشجویان باید با موفقیت تمام نیازهای دوره کارشناسی ارشد را تکمیل کنند.