شرایط فارغ التحصیلی

برای استادیار علوم در علوم کامپیوتر

برای فارغ التحصیل شدن با مدرک کارشناسی علوم رایانه، دانش آموزان باید تمام شرایط لازم برای مدرک کارشناسی را کامل کنند.