ما طرح پرداخت منحصر به فرد برای دانشجویان بین المللی برای پیوستن به برنامه آسان می شود

  • برنامه را به اندازه $ 3,000 وارد کنید
  • هزینه دوره را از درآمد طی دوره کارآموزی خود بپردازید
  • فارغ التحصیل بدون بدهی دانشجویی