طرح پرداخت منحصر به فرد ما انتقال به شغلی با تقاضای بالا را آسان می کند

  • فقط با 5,000 دلار وارد برنامه شوید
  • هزینه دوره را از درآمد در طول آموزش عملی درسی خود بازپرداخت کنید
  • فارغ التحصیل بدون بدهی دانشجویی