اطلاعات Coronavirus MIU

ما خوشحالیم که گزارش دهیم که MIU تنها با یک کارگر که در خارج از دانشگاه زندگی می کند آزمایش CVID-19 از زمان شروع شیوع آن مثبت است.

این پاییز، انتظار می رود که با تدریس در کلاس - با گزینه اضافی تحویل آنلاین در اتاق خواب ، کاملاً کار کنیم. ما همچنان به رعایت کلیه مقررات دولتی و توصیه های CDC که در آن زمان ضروری به نظر می رسید خواهیم پرداخت.

مثل همیشه ، ما در تلاش هستیم تا ثروتمندترین ، کاملترین و امن ترین تجربه کالج دانشگاه را در اختیار دانشگاه قرار دهیم.