Traducir:

Học tập và được thực tập có lương

như là nhà phát triển phần mềm ở Hoa Kỳ

Học tập và được thực tập có lương

 • Hc tập toàn thời gian tại khuôn viên trường đại học được công nhận của chúng tôi gần Chicago, Hoa Kỳ trong 8-9 tháng đầu tiên
 • Ực thực tập toàn thời gian có lương ti những công ty hàng đầu như Amazon và Microsoft như là nhà phát triển phần mềm. Lng khởi iểm trung bình là $ 90,000 ô la Mỹ một năm
 • Nhận được sự hỗ trợ về tài chánh - Gracias por prohibirte.
 • C học những phát triển phần mềm mi nhất t những giảng viên có trình độ tiến sĩ
 • Gia nhập i ngũ hơn 2,500 sinh viên t nt nghiệp quốc tế và 800 sinh viên hiện tại

Solicitud

 • Bằng đại học v khoa học máy tính (3-4 năm) hoc chuyên ngành có liên quan
 • Triểm trung bình (GPA) no es ln 2.7 / 4
 • Kinh nghiệm làm vic như là kỹ sư phần mềm:
  No se trata de 6 y de que se trate. 4 no es de 1-3 y si no es de China.
 • Sinh viên sắp t nt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối ti những trường đại học hàng đầu có điểm trung bình (GPA) cao và không có kinh nghiệm i m
 • Có kiến ​​thức về C, C #, C ++ hoặc Java
 • Có kỹ năng tiếng anh tốt

Tim Hieu Them

Ti tài liệu miễn phí

he leído y estoy de acuerdo con los Política de privacidad de MIU MSCS y Términos de Servicio. Al descargar este folleto, también acepto recibir una serie de correos electrónicos y boletines sobre el programa.

Su información es 100% segura con nosotros y nunca se compartirá con nadie.

Mt số công ty thuộc 500 công ty En este momento, Hoa Kỳ được tp chí Fortune bình chọn,
n mi mà các sinh viên của chúng tôi thực tập

“I vii tôi, cuối cùng đã được đền đáp, bởi vì tôi có được cả các kỹ năng cần thiết để m bảo được c ca c Ó là tình huống đôi bên đều có ắ v . ”

Mohamed Samy Ai Cap