Požadavky na absolvování studia

pro magisterský titul v oboru informatiky

Chcete-li absolvovat s MS v oboru počítačových věd, studenti musí úspěšně splnit všechny požadavky na magisterské studium.