Məzuniyyət tələbləri

Kompüter elmləri üzrə magistr dərəcəsi

Kompüter elmləri üzrə magistr dərəcəsi ilə bitirmək üçün tələbə magistr dərəcəsi üçün bütün tələbləri uğurla başa çatdırmalıdır.