Məzuniyyət tələbləri

Kompüter elmləri üzrə magistr dərəcəsi

Kompüter elmləri üzrə magistr dərəcəsi almaq üçün tələbələr magistr dərəcəsi üçün bütün tələbləri uğurla yerinə yetirməlidirlər.