Ümumi Proqramlaşdırma İmtahanı Səhvləri

Tələbələrin əvvəlki imtahanlarda törətdiyi ümumi səhvlər siyahısı.
Bu səhvlərdən birini yerinə yetirən cavab üçün heç bir kredit ala bilməzsiniz!